Bestuursrecht

In het bestuursrecht gaat het om de relatie tussen de overheid en burgers of bedrijven. De besluiten die door de overheid worden genomen staan in het bestuursrecht centraal. Wanneer u het niet eens bent met een door de overheid (bijvoorbeeld de gemeente) genomen besluit, of wanneer u de overheid juist iets wilt vragen, kunnen wij u bij alle aspecten hiervan ondersteunen, waaronder:

  • Bezwaar maken op of in beroep gaan tegen besluiten;
  • Advisering over te starten procedures;
  • Verzoekschriften opmaken;
  • Advisering omtrent de aanvraag van vergunningen;
  • Beoordelen van de rechtsgeldigheid van opgelegde boetes en beschikkingen, bijvoorbeeld van het UWV;
  • Beoordeling van de juridische positie van de overheid en jou als belanghebbende.
12bb

error: