Deskundig Betrouwbaar en Betaalbaar

Juridisch Advies en ondersteuning
Rechttoe Rechtaan

Deskundig

Onze Juristen staan voor u klaar voor deskundig advies of ondersteuning.

Betrouwbaar

Wij komen onze afspraken na en sturen u niet met een kluitje het riet in.

Betaalbaar

Met onze Prepaid Service maken wij Juridisch advies en ondersteuning betaalbaar.

Onze visie

De doelstelling van JabM is om elke cliënt en zaak de aandacht te geven die hij of zij verdient.
Wij voorzien u snel, eerlijk en deskundig van een (vrijblijvend) advies, rechttoe en rechtaan.  Wij laten u zeker niet in de kou staan!

Get in touch by mail

Om de (on)kosten voor beide partijen laag te houden communiceren wij digitaal via e-mail.

Free personal consultation

Wij komen in de regio (binnen een straal van 10 kilometer) kosteloos bij u thuis, indien u dat wenst.

Starting your case

Dringend Juridisch advies of ondersteuning nodig? Aarzel niet langer en neem vrijblijvend contact op.

Uw zaak aangemeld?

U wordt dan binnen 24 uur gebeld [tijdens kantoortijden] door een van onze Juristen die de zaak verder in behandeling kan nemen, of u ontvangt een e-mailbericht. Uw zaak wordt dan besproken en gekeken worden of hij/zij u kan bijstaan en zo ja, op welke wijze.

Wij hebben maar één doel: Uw belangen zo goed mogelijk te behartigen.

Behandeling van uw zaak

Nadat van u de getekende opdrachtbevestiging is ontvangen, wordt met de inhoudelijke behandeling van uw zaak begonnen. De wijze van behandelen is natuurlijk afhankelijk van de aard van uw zaak en de met u gemaakte afspraken.

Het moet voor u duidelijk zijn welke acties er worden ondernomen, op welke termijn en welke kosten voor uw rekening komen.

Maak gebruik van onze Prepaid Service!

Juridisch advies en ondersteuning tegen een vooraf afgesproken bedrag.

Onze expertise

Staat uw zaak hier niet bij? Neem dan alsnog contact met ons op. De kans is groot dat wij u kunnen helpen!

Bestuursrecht

Het bestuursrecht, dat de verhouding tussen burgers/ondernemers en overheid regelt, is dynamisch en complex. Zo omvat het behalve omgevingsrecht ook wet- en regelgeving met betrekking tot bijvoorbeeld openbare orde, subsidies, openbaarheid van bestuur en duurzame energie

Arbeidsrecht

De sectie Arbeidsrecht stelt zich ten doel haar cliënten optimaal te informeren en te begeleiden, zodat zij hun weg kunnen vinden op deze lastige terreinen. Wij doen dit op de eerste plaats door middel van advisering, waarbij korte lijnen, snelheid en praktische oplossingen centraal staan.

AVG

Een effectief privacybeleid vergt een breed draagvlak binnen uw organisatie en heeft raakvlakken met aspecten van organisatorische, juridische en technische aard. Daarom is een multidisciplinaire benadering naar onze overtuiging de optimale en meest efficiënte aanpak.

Strafrecht

Heeft u een grote boete ontvangen en meent u dat dit ten onrechte is gebeurd? Neem dan zo snel mogelijk contact op met ons. Ook als u meent dat de door de rechter opgelegde geldboete ten onrechte is opgelegd, of wanneer u deze te hoog vindt. Samen met u bespreken we de zaak en beoordelen of procederen zinvol is.

Tuchtrecht

Heeft een arts volgens u een foute of een te late diagnose gesteld? Dan kunt u een klacht indienen bij het tuchtcollege van de betreffende beroepsgroep. Vrijwel elke beroepsgroep heeft een tuchtcollege. Een tuchtcollege is onafhankelijk en bekijkt of de regels van de wet zijn nageleefd en of een arts heeft gehandeld binnen de regels van zijn beroep.

Appartementsrechten (VvE)

Wij kunnen u adviseren en ondersteunen in de volgende zaken: Juridisch advies bij VvE-beheer – Conflicten binnen de vereniging van eigenaars; geschillen tussen de ALV en het bestuur van de VvE – Conflicten tussen een VvE-lid en het bestuur van de VvE of de ALV – Het opstellen en beoordelen van een huishoudelijk reglement.

14.923+

Succesvolle Casus

15+

Jaren van ervaring

24/7

Beschikbaarheid & Support

error: